Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Požárně odolné konstrukce pro tunelové stavby s využitím lehkého betonu Liapor
Kód
TA02010488
Řešitel
Rok zahájení
2012
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
ALFA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (2011-2016)
Předmět výzkumu
Vývoj konstr. betonů s lehkým kamenivem je zaměřen na jejich požární vlastnosti a na podmínky jejich aplikace v tunelovém stavitelství. Příznivé tepelně izolační charakteristiky betonů s lehkým kamenivem a jejich užití ke zřízení tunelových ostění povede ve svém důsledku ke zvýšení bezpečnosti provozu v tunelových stavbách.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam