Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Absolventi bakalářského studijního oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu získají kvalitní základ pro uplatnění v praxi v rámci činnosti Hasičského záchranného sboru ČR, případně v dalších složkách IZS nebo pro navazující magisterské studium.

O bakalářském studiu

  • Má dobu studia čtyři roky.
  • Je kratší formou vysokoškolského vzdělávání.
  • V prvním ročníku je studium společné pro všechny studijní programy v rámci fakulty.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Studijní obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

O studijním programu

O STUDIJNÍM OBORU
Studijní obor Technická požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Tě naučí porozumět nebezpečí vzniku požáru a výbuchu v objektech a technologiích. V rámci studia si doplníš teoretický a přírodovědní základ, abys rozvíjel znalosti, jak vhodně předcházet a navrhovat preventivní opatření k předcházení vzniku požáru a výbuchu. Čeká Tě proto zajímavá výuka v laboratořích. Naučíš se zpracovávat veškeré dokumentace související s požární ochranou. Dále budeš mít možnost získat praktické dovednosti z postupů při řízení likvidace různých mimořádných událostí ve spolupráci HZS ČR a využívat moderního simulátoru vybraných činností při zdolávání mimořádných událostí v prostředí virtuální reality a procesů krizového řízení. Za předpokladu dobrých studijních výsledků, budeš mít možnost si získané znalosti již v průběhu studia ověřit v rámci praxe u Hasičského záchranného sboru. Pro výkon dané praxe je však podmínkou dobrý zdravotní stav a fyzická kondice.

CO ZÍSKÁŠ
• Odbornou způsobilost pro zpracování dokumentace požární ochrany a školení v požární ochraně
• Vzdělání umožňující získání autorizovaného technika nebo inženýra pro obor požární bezpečnost staveb
• Předpoklady k výkonu služby u Hasičského záchranného sboru (jak v oblasti prevence tak výkonu služby a IZS)

CO ZE MĚ BUDE
• Odborník v oblasti požární ochrany
• Příslušník Hasičského záchranného sboru
• Projektant požární bezpečnosti staveb
• Facility manager v oblasti požární ochrany
• Risk manager

KDE NAJDU UPLATNĚNÍ
• Hasičský záchranný sbor a další složky Integrovaného záchranného systému
• Státní správa a samospráva
• Výzkumné ústavy, zkušebny a laboratoře
• Průmyslové podniky, soukromý sektor, projekční kanceláře, pojišťovnictví a další
Detailní informace
Fakulta Fakulta bezpečnostního inženýrství
Studijní program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód oboru 3908R006
Název oboru česky Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Název oboru anglicky Fire Protection Engineering and Industrial Safety
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra požární ochrany
Garant prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Klíčová slova Požární represe
ochrana obyvatelstva
Průmyslová zpečnost
Požární prevence
Požární ochrana

Nevíte si rady?
Zeptejte se nás

Praktické rady i zajímavosti najdete na našich webových stránkách. I přesto vám něco chybí? Nenašli jste důležitou informaci k studijním oborům nebo přihláškám? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.