Aktuality

ADAPTACE NA KLIMATICKOU ZMĚNU

miniatura
21. 6. 2018
Příspěvek VŠB - Technické univerzity Ostrava k semináři Senátu ČR.

Vedoucí LabRisku na odborné stáži na Taiwanu (R.O.C), ve městě Taoyuan

miniatura
31. 5. 2018
V termínu 14. - 27. 3. 2018 absolvoval Ing. Pavel Dobeš, Ph.D., spolu s vybranými účastníky z 28 zemí světa, odborný kurz zaměřený na geografické informační systémy (GIS) a management území, s častými vazbami na řízení a monitoring rizik katastrof, zakončený udělením certifikátu v angličtině a čínštině.

Dokončili jsme studii HAZOP pro ArcelorMittal Ostrava a.s. (provoz Ocelárna)

31. 5. 2018
Na základě uzavřené smlouvy o dílo jsme v uplynulých 3 měsících realizovali analýzu rizik s pomocí metod HAZOP, FTA a ETA, pro ArcelorMittal Ostrava a.s., závod 13 - Ocelárna.

Vedoucí LabRisku měl zvanou přednášku pro SUJB stran Úmluvy o zákazu chemických zbraní (OPCW)

miniatura
21. 5. 2018
Realizovali jsme zvanou přednášku pro akci: 17th Regional Meeting of National Authorities of the States of the Parties in Eastern Europe (OPCW) Hotel Adria, Prague. 7.5.2018.

Zájem o měření nano- a mikro- částic ze strany firem pomalu roste

miniatura
9. 4. 2018
FBI, včetně pracoviště 023 LabRisk, se již několik let podílí na VaV v oblasti nebezpečných vlastností nově vznikajících nanomateriálů v pracovním prostředí (projekty NANOREG, COST MODENA a další). V závislosti na diskusích s odbornou i laickou veřejností tato činnost postupně dává vzniknout navazující poptávce po službách spojených s měřením expozice tomuto typu částic v pracovním a / nebo veřejném prostředí či spojených s hodnocením rizika nanomateriálů.

Štáb České televize na Fakultě bezpečnostního inženýrství

miniatura
6. 4. 2018
Rozhovor s prof. Pavlem Danihelkou a Ing. Petrem Lepíkem, Ph.D. ohledně možností vyšetřování nedávné tragické havárie v kralupské chemičce UNIPETROL, a.s.

Příprava nového zahraničního projektu “If accessible, I'm safe”

31. 3. 2018
Po jednání s Handy Clubem Ostrava jsme se s dalšími kolegy z FBI připojili k návrhu nového projektu v rámci programu ERASMUS +KA2 Strategic Partnership. Projekt byl v termínu 20. 3. 2018 podán.

Prof. Danihelka navštívil v únoru 2018 Austrálii

miniatura
8. 3. 2018
S pomocí zdrojů programu Erasmus absolvoval prof. Danihelka v únoru 2018 zahraniční pracovní cestu do Austrálie, s cílem upevnit mezinárodní vztahy VŠB-TUO, FBI, zejména v oblasti BOZP a zjišťování příčin havárií.

Science for DRM 2020: acting today, protecting tomorrow

23. 1. 2018
Zapojili jsme se do výzvy z JRC ISpra (public Call for Expression of Interest from Authors, Reviewers and Advisors wishing to contribute to) ohledně možnosti publikování ve zprávě JRC "the Science for DRM 2020: acting today, protecting tomorrow report":

Ministr životního prostředí podepsal koncem roku 2017 aktualizované typové plány

18. 1. 2018
7 typových plánů, na jejichž aktualizaci se pracovníci LabRisku (FBI) v roce 2017 několik měsíců podíleli, byly dále předány jako souhrnná aktualizaci Krizového plánu MŽP, včetně příloh (typové plány).

© 2018 VŠB-TU Ostrava