Zakázky

Jednou z integrálních činností LABRISKU je zpracovávání zakázek pro veřejný sektor i soukromé podniky. Úroveň našich služeb potvrzují nejen dlouholeté zkušenosti s problematikou prevence závažných havárií, ale i spolupráce se značným počtem podniků a účast na mezinárodních projektech. Pro lepší představu o šíři naší činnosti doporučejeme nahlédnout do sekce "Reference" a "Archiv zakázek".

V rámci naší činnosti a specializace v současné době poskytujeme pro veřejný sektor a podniky následující služby:

  • Aplikovaný výzkum v oblasti "krizových rizik", "kombinovaných rizik", "metodik pro hodnocení dopadů havárií na ŽP pro MŽP.
  • Zpracování nebo metodická pomoc při vyhotovení návrhu na zařazení objektu nebo zařízení podle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií, souvisejících vyhlášek a metodických pokynů.
  • Zpracování nebo metodická pomoc při vyhotovení bezpečnostních programů a bezpečnostních zpráv podle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií.
  • Zavádění systému řízení PZH a/nebo pomoc při jeho integraci se stávajícími systémy řízení bezpečnosti, kvality (QMS) či environmentu (EMS)
  • Analýza rizik průmyslových zařízení.
  • Zpracování nebo metodická pomoc při vyhotovení vnitřního havarijního plánu a plánu fyzické ochrany pro průmyslové podniky.
  • Analýza dopadu havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí metodikou H&V Index.
  • Školení v problematice bezpečnosti, analýzy průmyslových rizik a prevence závažných havárií.
  • Hodnocení bezpečnostních dokumentací PZH ve spolupráci s VÚBP Praha pro MŽP - Odbor environmentálních rizik.

Propagační leták si stáhnětě ZDE.


© 2018 VŠB-TU Ostrava