Odborné vzdělávání

Podpora vzdělávání a výuky

Jednou z činností LABRISKU je podpora vzdělávání a výuky studentů VŠB - TU Ostrava. Pracovníci LABRISKu zajišťují výuku odborných předmětů na Fakultě bezpečenostního inženýrství. Vzdělávání je podporováno cíleným zapojováním studentů bakalářského, inženýrského a doktorského studia do řešení projektů a případových studií. Tato činnost probíhá v rámci řešení diplomových a disertačních prací nebo v rámci svobodného bádání. LABRISK je školícím pracovištěm doktorandů. (více informací ZDE).

LABRISK se věnuje celoživotnímu vzdělávání, osvětě a specializovaným kurzům v oblasti technologických a přírodních rizik. LABRISK je také vysílající a přijímací organnizací pro odborné zahraniční stáže (více informací ZDE).

Nabídka spolupráce s studentům

Chcete spolupracovat na odborných projektech a naučit se vědecky pracovat? Chcete zpracovat bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci na aktuální téma a nebojíte se tvrdé práce? Zaklepejte na dveře našich kanceláří ... a nebojte se zeptat. 

Během akademického roku Vám také nabízíme možnost spolupracovat s námi v těchto oblastech:

  • Analýza a hodnocení technologických a přírodních rizik pomocí nejrůznějších metodik a modelů
  • Management rizik
  • Havarijní a krizové plánování a řízení
  • Ochrana životního prostředí, hodnocení dopadů havárií na životní prostředí
  • Zpracovávání informací do podoby prezentací, webových stránek, e-learningu
  • Provádění kvalitních a vícestranně užitečných rešerší
  • Jednoduché i pokročilé práce v prostředí geografických informačních systémů (GIS)

Nelekejte se pocitu, že nic z výše uvedeného neumíte. Nám stačí, když budete mít chuť s námi spolupracovat, a budete mít vůli se učit. Můžete také přijít s nápadem, kterému byste se chtěli věnovat. a my se pokusíme najít způsob jak Vás podpořit.


© 2018 VŠB-TU Ostrava