Cíle jakosti

LABRISK si klade za cíl patřit mezi špičková národní pracoviště zabývající se riziky a realizovat širokou mezinárodní spolupráci jak ve výzkumu a vývoji, tak v rámci výměny studentů.

Ambicí LABRISKu je vychovávat odborníky, kteří budou schopni samostatně formulovat a řešit složité problémy související s technologickými a přírodními riziky, a to jak v praktické, tak v teoretické oblasti. LABRISK chce vytvářet myšlenkové zázemí a tvůrčí prostředí pro své současné i bývalé členy (zaměstnance i studenty) a pro spolupracovníky, což umožní další rozvoj vědních disciplín a technologií souvisejících s riziky. 

Jedním z cílů LABRISKu je zařadit se mezi pracoviště v kategorii „excelence“. V Ostravě dne 12.1.2011

prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc., vedoucí LABRISKu


© 2018 VŠB-TU Ostrava