O nás

Laboratoř výzkumu a managementu rizik je otevřené multidisciplinární pracoviště, které spolupracuje s ostatními pracovišti VŠB-TUO, s domácími i zahraničními vysokými školami, s výzkumnými organizacemi, s průmyslovou praxí a s odborníky v širokém spektru svých aktivit. Jedná se o výzkumné a pedagogické pracoviště zaměřené na poznání, porozumění a zvládání technologických a přírodních rizik. Zabývá se akutními i chronickými riziky.

LABRISK provádí základní výzkum v oblasti metodologie analýzy a řízení rizik a aplikovaný výzkum v oblasti managmentu rizik. Výzkum a vývoj se zaměřuje na řešení konkrétních problémů z praxe a probíhá v rámci výzkumných a vývojových projektů. Nespecifický výzkum bez vlastních zdrojů financování je realizován pouze na nově se objevujících výzkumných tématech.

Pracovníci Laboratoře výzkumu a managementu rizik se v rámci spolupráce s katedrami zapojují do výuky v bakalářském a magisterském studiu. LABRISK je školícím pracovištěm doktorandů  a věnuje se celoživotnímu vzdělávání, osvětě a specializovaným kurzům v oblasti technologických a přírodních rizik.


© 2018 VŠB-TU Ostrava